• Home
 • Departments
 • التصوير بالرنين المغناطيسي المتقدم

Tüm Vücut MR Nedir?

Tüm Vücut MR Manyetik Rezonans Görüntüleme, vücut görüntülerini oluşturmak için radyo dalgalarını ve güçlü bir manyetik alanı kullanan tıbbi bir tanı tekniğidir.

Çok yönlü, güçlü ve hassas bir araç olan MR, vücudun çok düzlemli görüntülerini oluşturabilir. Bu, tüm vücudun yapılarının çalışılmasını sağlayacaktır

Tüm vücut MRG iki farklı konu grubunda kullanılabilir:

 • Check up taramada
 • Hastalığın derecesini değerlendirmek için bilinen malignite veya diğer hastalığı olan hastalarda.

Tüm Vücut MR Nasıl Çekilir?

 • Vücudun manyetik bir alanla çevreleyen MR’ın içine yavaşça geçeceksiniz.
 • İnceleme yaklaşık 30 dakika sürecektir. İşlem sırasında sadece yatmanız yeterli olacaktır.
 • Sağlık ekibimiz sürekli gözleyecektir.
 • İşlem sırasında hiçbir ilaç ya da radyasyon almayacaksınız.

Tüm Vücut MR Yan Etkisi Var Mıdır?

 • Hiçbir yan etkisi yoktur.
 • Herhangi bir fiziksel aktivite için herhangi bir kısıtlama yoktur.

Tüm Vücut MR Avantajları Nedir?

 • Kaslar gibi yumuşak doku yapılarının görüntüleri diğer görüntüleme yöntemlerinden daha net ve daha ayrıntılıdır.
 • MR hızlı, girişimsel olmayan bir tarama testi sağlar.

Tüm Vücut MR’dan Ne Beklemeliyim?

 • Tüm Vücut Manyetik Rezonans Görüntüleme bir tarama tetkiki olarak elimizdeki diğer check-up / tarama tetkiklerine özellikle kanser taramasında önemli bir katkı sağlayarken teşhiste önemli rol oynamaktadır.
 • Hali hazırda devam eden kanser terapisi olan hastalarda hastalığın tedaviye cevabını değerlendirmede hızlı ve güvenilir bir yöntemdir.

Tüm Vücut MR’da Radyasyon Alır Mıyım?

Tüm Vücut MR, PET,BT ve Tomografi gibi radyasyon içermeyen bir tarama yöntemi olup sadece zararsız radyo frekans dalgaları kullanılır.

MULTİPARAMETRİK PROSTAT MR NASIL ÇEKİLİR?

 • Hiçbir yan etkisi yoktur.
 • Herhangi bir fiziksel aktivite için herhangi bir kısıtlama yoktur

MULTİPARAMETRİK PROSTAT MR’IN ÜSTÜNLÜKLERİ NELERDİR?

 • Prostat kanser tespitindeki en hassas radyolojik görüntüleme yöntemidir.
 • Kan PSA değerleri yüksek veya ailesinde prostat kanseri olan yüksek riskli erkeklerde prostatkanserine erken evrede tanı konulur.
 • Prostat biyopsisi öncesi prostat tümörünün yerini belirler ve doğru yerden biyopsi yapılarak(hedefli-füzyon prostat biyopsisi) kesin tanı konulması sağlar.
 • Eğer multiparametrik MR incelemesinde prostatta anormal bulgu yoksa, bu hastalara gereksizbiyopsi yapılma olasılığını azaltır
 • Prostat biyopsi sonucu normal gelen, fakat kan PSA değerleri yükselen hastalarda Multiparametrik MR prostattaki şüpheli alanı belirler. Bu alandan ultrason altında (hedefli-füzyon prostat biyopsisi)biyopsi alınmasını sağlar. Buda biyopsinin doğruluğunu artırır ve olası kanserin atlanmasını engeller.

MR DEFAKOGRAFİ KABIZLIK (KONSTİPASYON) TANISINDA ALTIN STANDART NEDİR?

Defekasyon MR Görüntüleme pelvik amaçlı görüntüleme için radyo frekans dalgalarını kullanan radyasyonsuz bir görüntüleme yöntemidir.

MR DEFAKOGRAFİ KABIZLIK (KONSTİPASYON) FAYDALARI NELERDİR?

MR Defekasyon (MRD) kronik kabızlık, zor dışkılama, tutamama gibi dışkılama sorunlarını, idrar kaçırma problemlerine ve makattan barsak sarkmasını araştırmak için yapılan bir radyolojik incelemedir.

MR DEFAKOGRAFİ KABIZLIK (KONSTİPASYON) NASIL ÇEKİLİR?

 • MRD’de barsak temizliği maksadıyla çekime gelmeden önce evde lavman yapılır
 • Tetkik öncesi birkaç saat idrara çıkmamış olmak yeterlidir. Mesane dolu olması daha iyi görüntülemeyi sağlar.
 • Rektal doluluk defekasyon için istenen bir şarttır. Rektuma kontrast madde uygulaması ile rektosel, inkontinans veya yetersiz boşaltma anlaşılabilir.
 • İşlem MR da yaklaşık 30 dakika bir süre yatmayı ve teknisyenin komutlarına uyarak fonksiyonların görüntülenmesini gerektirir.

MR DEFAKOGRAFİ KABIZLIK (KONSTİPASYON) YAN ETKİLERİ NELERDİR?

 • Bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.
 • Hiçbir fiziksel aktivite için kısıtlayıcı değildir.

NE BEKLEMELİYİM ?

 • MR defekografi, muayene, sigmoidoskopi gibi diğer testler ile teşhisi zor olabilecek pelvik taban anormalliklerinin değerlendirmesineyardımcı olur.
 • MR defekografi , hekimlerin hem organın yapısını hem de nasıl çalıştığını değerlendirmelerine yardımcı olur.

Dental MR

 • Radyasyonsuz Tam Anatomik ve Morfolojik Oryantasyon
 • Dental MR, tomografi ve röntgen de kullanılan x ışını demetleri yerine manyetik alan ve radyofrekans dalgalarını kullanarak radyasyonsuz dental çekim imkanı tanımaktadır.
MultiCLUT Processing

Çoklu serilerde kromotografi ve piksel bit derinliğini kullanarak lezyonları ve kanal sinir paketlerini daha etkili tanılamaktadır

Radyasyonsuz Dental Ölçüm

Radyasyon kullanmadan dental ölçümler Dental MR ile yapılabilmektedir.

Radyasyonsuz Dental Kitle Karakterizasyonu

Dental MR diğer tüm tanı yöntemlerinden daha üstün şekilde diş ve çene lezyonlarını karakterize edebilmektedir.

Mandibular Kanal ve Alveolar Sinir Tracking
 • Dental MR tomografinin aksine sinir yapılarını ve konturlarını radyasyonsuz, artefaktlardan uzak bir şekilde takip edebilmektedir.
Curveplanar Görüntüleme
 • MR’ ın multiplanar yumuşak doku çözünürlülüğü tüm planlarda oryantasyona izin vermektedir.

KARDİYAK MR

Kardiyak MR nedir?


Kardiyak MR, radyo dalgaları, manyetik alan ve bilgisayar kullanılarak kalbin detaylı görüntülerinin alınmasını sağlayan ileri düzey bir kardiyovasküler görüntüleme metodudur. Kardiyak MR, kalp hastalıklarının tipi ve özellikleri konusunda detaylı bilgi vererek hastalığa hızlı teşhis konulmasını ve doğru tedavi planlaması yapılmasını sağlayan oldukça etkin bir tanı yöntemi olarak da tanımlanmaktadır.

Kardiyak MR’ın avantajları nelerdir?

 • Diğer kardiyak görüntüleme metotları olan ekokardiyografi ve kalp tomografisinden farklı olarak, doku düzeyinde detaylı bilgi vermesi bu yöntemi ayrıcalıklı kılan en önemli özelliğidir. Kalp kasının dokusu konusunda bu şekilde değerlendirme yapabilen başka bir tanı yöntemi mevcut değildir.
 • Bütün bunları sağlarken, hastaların radyasyon maruziyetine sebep olmaması ise bu tekniğin oldukça önemli bir özelliğidir.
 • Kalp kası iltihabı(miyokardit) tedavisi sonrası veya kalp krizi sonrası kalıcı bir hasar kalıp kalmadığı da kardiyak MR ile araştırılabilmektedir.
 • Bazı romatolojik hastalıklara bağlı olarak kalp kası da etkilenebilmektedir. Kalpte tutulum varsa, kalp yetersizliğinin bu hastalıklara bağlı olduğu düşünülüyorsa tedavi tamamen değişebilmektedir. Bu nedenle, romatolojik hastalıklarda kalpte tutulum olup olmadığı konusunda da kardiyakMR oldukça yol göstericidir.
 • Kardiyak MR’ın görüntü kalitesi ekokardiyografiye göre çok daha üstündür. Kalbin volümü, kasılma gücü ve tüm anatomisi ile ilgili detaylı analiz yapılabilir.
 • Hipertrofik kardiyomiyopati gibi kalp kasının kalınlaşması ile giden ve genetik kökenli bazı hastalıklarda, kalp kasındaki bağ doku değişimi olası ritim bozukluğu ile ilgili ileri düzey bilgi verdiğinden, bu hastalarda yapılması mutlaka gerekmektedir.
 • Kalp içi kitle değerlendirmesinde, kitlenin ne çeşit bir kitle olduğu, yayılımı hakkında detaylı bilgi sağlamaktadır.
 • Konjenital(doğumsal) kalp hastalıklarında hem anatomi, hem hacim, hem de hemodinamik açıdan ileri düzey bilgi sağladığından, oldukça sık kullanılmaktadır.
 • En sık kullanıldığı alanlardan biri kalp yetersizliğidir. Kalp yetersizliği derecesi, odacık ve kapaklarda yarattığı değişiklikler, kalp yetersizliğinin geri dönüşümlü olup olmaması konusunda ileri düzey bilgi sağlamaktadır. Bunun dışında yukarıda da belirtildiği gibi perikard (kalp zarı), doğumsal kalp hastalıkları, kapak hastalıkları, aort hastalıkları; koroner arter hastalığında kalp kasının etkilenme derecesi ve oksijenlenme bozukluğu olup olmadığı kardiyak MR’ın rahatlıkla yol göstereceği alanlardır
 • Kardiyak MR ayrıca çarpıntı, bayılma, baş dönmesi, ritim bozukluğu olan hastalarda, buna neden olabilecek bir odak veya anatomik, hemodinamik sebep olup olmadığının araştırılmasında da kullanılmaktadır. Doğuştan kalp hastalıklarının ve aort hastalıklarında ekokardiyografi ile görüntü kalitesi kötü olan ve tanı konamayan hastalarda radyasyon vermeden, acısız ağrısız şekilde tanı konulmasını sağlar ve takip ve tedavisi sürecinde yardımcı olur.
Kardiyak MR Nasıl Yapılır?/ Nasıl Uygulanır? Kişiyi Nasıl Bir Süreç Bekler?

 • Hastalardan öncelikle tıbbi hikayesi detaylı olarak alınıp; hastanın böbrek fonksiyonları, alerjik durumları, kalp pili, vücudunda herhangi bir metal olup olmadığı ve gebelik durumu konusunda ayrıntılı bilgi alınmaktadır. Çekim ve görüntü kalitesi tetkikin doğru bir şekilde yorumu için oldukça önemli olduğundan, çekim; işlemin oldukça titiz çalışılması gereken, ekstra özen isteyen bir kısmıdır. Hastaya öncelikle kontrast maddesinin ve diğer gerekebilecek ilaçların verilebilmesi için damar yolu açılır. Damar yolu açıldıktan sonra hasta konforlu ve geniş olan kardiyak MR makinesine alınır. Kardiyak MR, ortasında hasta yatağının girdiği bir tünel olan mıknatıs özelliğine sahip bir cihazdır. Hastanın göğsüne kalp atım hızını kaydeden elektrotlar yapıştırılmaktadır. Dışarıdan hastaya ses komutları ile nefes alıp vermesi söylenir. Her bir nefes tutma süresi genellikle 10 veya 20 saniye kadar sürebilmektedir. Bu süreç içerisinde hastanın nefes alıp verme komutlarına uyması ve hiç hareket etmemesi, görüntü kalitesi açısından oldukça önemlidir. Hasta ile öncesinde denemeler yapıp, bu kısmı doğru yaptığından emin olunur. Çekim yaklaşık 50-60 dakika sürmektedir ve herhangi bir ağrı, acı söz konusu değildir. Sonrasında da görüntüler detaylı olarak analiz edilerek hastalara raporları hızlıca teslim edilmektedir.
Kardiyak MR Hangi Hastalara Uygulanmamalıdır?

 • Çekim, ciddi klostrofobisi yani kapalı alan korkusu olan ve cihaza girmeyi kabul etmeyen hastalara uygulanmamaktadır. Bunun yanında böbrek yetersizliği olan hastaların kan tahlillerinde üre, kreatinin değerleri belli bir düzeyin üstünde ise bu hastaların öncesinde hekimleri tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Genel MR kuralları kardiyak MR’da da geçerlidir. Eğer hastanın vücudunun herhangi bir yerinde metal protezi ya da MR ile uyumsuz bir pili varsa yapılması önerilmez. Eğer varsa kalp pillerinin ya da metal kapağın MR çekimlerine uyumlu olması gerekir. İşleme karar vermeden önce hastaya protez kapağı, pili ya da vücudunda başka herhangi bir bölgede metal protez olup olmadığı mutlaka sorulmalıdır. Ayrıca piercing gibi metallerin de çıkarılması gerekmektedir.
Kardiyak MR’da Hazırlık Süreci Var Mıdır?

 • Özel bir hazırlık süreci olmamakla birlikte sadece kardiyak MR işleminde göğse takılan ve kalp ritmini kaydeden elektrotlar nedeniyle hastanın varsa göğsündeki kılları gelmeden önce tıraş etmesi, incelemenin başarısı açısından önem taşımaktadır. Bunun yanında işlem öncesi ilaçlar kullanılırken alerjik bir durum olursa hastanın bulantı kusması ve aspire etme riskini minimuma indirmek için 4-5 saatlik açlık gerekmektedir. Ayrıca aksi söylenmedikçe kullanılan ilaçlar incelemenin yapılacağı güne kadar kullanılmaya devam edilebilir. Kalple ilgili daha önceden yapılmış tüm inceleme sonuçları ve raporları da işleme gelmeden önce getirmek hastanın daha bütüncül incelenmesi açısından fayda sağlayacaktır.
Kardiyak MR’dan Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İşlemden sonra dikkat edilmesi gereken herhangi bir durum yoktur. Hasta işlemin ardından hemen günlük hayata devam edilir.

KARDİYAK MR SIK SORULAN SORULAR


Kardiyak MR’ın Süresi Ne Kadar?

 • Yaklaşık 25-30 dakika sürmektedir
Kardiyak MR’ın Böbreklere Zararı Var Mı?

 • Eğer hastanın böbrek fonksiyonları bozuksa öncesinde hidrasyon (damardan serum verilmesi işlemi) yapılır ya da buna yönelik bazı önlemler alınır. Eğer çok ciddi bir böbrek sorunu varsa süreç nefrolojiyle birlikte yürütülmektedir. Böbrek sorunları olanların kardiyak MR öncesi mutlaka hekime bunu bildirmesi gerekir. Kardiyak MR öncesi rutin olarak kreatinin değerine zaten bakılır. Eğer hastanın yakın zamanda kreatinin değeri varsa yeniden istenmez. Ancak yakın zamanda yoksa yeniden kanda kreatinine bakılmaktadır.
Herhangi bir yan etkisi var mı?

 • Yukarıda da bahsedildiği gibi, işlem sırasında verilecek kontrast maddeye alerji ihtimali ve bazı böbrek hastalarında dikkat edilmezse ve önlem alınmazsa böbrek hastalığın ilerlemesi dışında, kardiyak MR’ın hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır.
Rutin Olarak Check-Up Programında Çektirilir Mi?

 • Eğer hastada herhangi bir endikasyon yoksa rutin olarak çektirmeye gerek yoktur. Ancak hastanın kalp yetersizliği, kapak hastalığı, doğumsal kalp hastalığı, aort genişlemesi gibi takip gerektiren bir hastalığı varsa, bu hastaların kardiyak MR ile takibi ve değerlendirilmesi önerilebilir. Özellikle aort genişlemesi olan ve bazı yıllık/2yılda bir yakın takip gereken hastalarda, takibin bilgisayarlı tomografi yerine kardiyak MR ile yapılması radyasyon maruziyetini ortadan kaldıracaktır.
Kardiyak Mr’da Kontrast Madde Veriliyor Mu?

Kardiyak MR’da kontrast madde verilmektedir. Kardiyak MR’da geç ya da erken gadolinyum tutulumu adı verilen durumlar vardır. Erken tutulumda kalbin içinde herhangi bir pıhtı ya da mikrovasküler obstrüksiyon adı verilen. sorun olup olmadığına bakılır. Geç gadolinyum fazında ise kalbin miyokard adı verilen kas dokusu içerisinde bir bağ dokusu değişikliği olup olmadığını görmek için kontrast verilmesi şarttır. Kontrast madde verilmezse kalp kasındaki bağ doku değişimi, ölü kalp hücrelerinin lokalizasyonunu ya da miktarının görülmesi mümkün olmamaktadır.

KARDİYAK MR

Kardiyak MR nedir?


Kardiyak MR, radyo dalgaları, manyetik alan ve bilgisayar kullanılarak kalbin detaylı görüntülerinin alınmasını sağlayan ileri düzey bir kardiyovasküler görüntüleme metodudur. Kardiyak MR, kalp hastalıklarının tipi ve özellikleri konusunda detaylı bilgi vererek hastalığa hızlı teşhis konulmasını ve doğru tedavi planlaması yapılmasını sağlayan oldukça etkin bir tanı yöntemi olarak da tanımlanmaktadır.

Kardiyak MR’ın avantajları nelerdir?

 • Diğer kardiyak görüntüleme metotları olan ekokardiyografi ve kalp tomografisinden farklı olarak, doku düzeyinde detaylı bilgi vermesi bu yöntemi ayrıcalıklı kılan en önemli özelliğidir. Kalp kasının dokusu konusunda bu şekilde değerlendirme yapabilen başka bir tanı yöntemi mevcut değildir.
 • Bütün bunları sağlarken, hastaların radyasyon maruziyetine sebep olmaması ise bu tekniğin oldukça önemli bir özelliğidir.
 • Kalp kası iltihabı(miyokardit) tedavisi sonrası veya kalp krizi sonrası kalıcı bir hasar kalıp kalmadığı da kardiyak MR ile araştırılabilmektedir.
 • Bazı romatolojik hastalıklara bağlı olarak kalp kası da etkilenebilmektedir. Kalpte tutulum varsa, kalp yetersizliğinin bu hastalıklara bağlı olduğu düşünülüyorsa tedavi tamamen değişebilmektedir. Bu nedenle, romatolojik hastalıklarda kalpte tutulum olup olmadığı konusunda da kardiyakMR oldukça yol göstericidir.
 • Kardiyak MR’ın görüntü kalitesi ekokardiyografiye göre çok daha üstündür. Kalbin volümü, kasılma gücü ve tüm anatomisi ile ilgili detaylı analiz yapılabilir.
 • Hipertrofik kardiyomiyopati gibi kalp kasının kalınlaşması ile giden ve genetik kökenli bazı hastalıklarda, kalp kasındaki bağ doku değişimi olası ritim bozukluğu ile ilgili ileri düzey bilgi verdiğinden, bu hastalarda yapılması mutlaka gerekmektedir.
 • Kalp içi kitle değerlendirmesinde, kitlenin ne çeşit bir kitle olduğu, yayılımı hakkında detaylı bilgi sağlamaktadır.
 • Konjenital(doğumsal) kalp hastalıklarında hem anatomi, hem hacim, hem de hemodinamik açıdan ileri düzey bilgi sağladığından, oldukça sık kullanılmaktadır.
 • En sık kullanıldığı alanlardan biri kalp yetersizliğidir. Kalp yetersizliği derecesi, odacık ve kapaklarda yarattığı değişiklikler, kalp yetersizliğinin geri dönüşümlü olup olmaması konusunda ileri düzey bilgi sağlamaktadır. Bunun dışında yukarıda da belirtildiği gibi perikard (kalp zarı), doğumsal kalp hastalıkları, kapak hastalıkları, aort hastalıkları; koroner arter hastalığında kalp kasının etkilenme derecesi ve oksijenlenme bozukluğu olup olmadığı kardiyak MR’ın rahatlıkla yol göstereceği alanlardır
 • Kardiyak MR ayrıca çarpıntı, bayılma, baş dönmesi, ritim bozukluğu olan hastalarda, buna neden olabilecek bir odak veya anatomik, hemodinamik sebep olup olmadığının araştırılmasında da kullanılmaktadır. Doğuştan kalp hastalıklarının ve aort hastalıklarında ekokardiyografi ile görüntü kalitesi kötü olan ve tanı konamayan hastalarda radyasyon vermeden, acısız ağrısız şekilde tanı konulmasını sağlar ve takip ve tedavisi sürecinde yardımcı olur.
Kardiyak MR Nasıl Yapılır?/ Nasıl Uygulanır? Kişiyi Nasıl Bir Süreç Bekler?

 • Hastalardan öncelikle tıbbi hikayesi detaylı olarak alınıp; hastanın böbrek fonksiyonları, alerjik durumları, kalp pili, vücudunda herhangi bir metal olup olmadığı ve gebelik durumu konusunda ayrıntılı bilgi alınmaktadır. Çekim ve görüntü kalitesi tetkikin doğru bir şekilde yorumu için oldukça önemli olduğundan, çekim; işlemin oldukça titiz çalışılması gereken, ekstra özen isteyen bir kısmıdır. Hastaya öncelikle kontrast maddesinin ve diğer gerekebilecek ilaçların verilebilmesi için damar yolu açılır. Damar yolu açıldıktan sonra hasta konforlu ve geniş olan kardiyak MR makinesine alınır. Kardiyak MR, ortasında hasta yatağının girdiği bir tünel olan mıknatıs özelliğine sahip bir cihazdır. Hastanın göğsüne kalp atım hızını kaydeden elektrotlar yapıştırılmaktadır. Dışarıdan hastaya ses komutları ile nefes alıp vermesi söylenir. Her bir nefes tutma süresi genellikle 10 veya 20 saniye kadar sürebilmektedir. Bu süreç içerisinde hastanın nefes alıp verme komutlarına uyması ve hiç hareket etmemesi, görüntü kalitesi açısından oldukça önemlidir. Hasta ile öncesinde denemeler yapıp, bu kısmı doğru yaptığından emin olunur. Çekim yaklaşık 50-60 dakika sürmektedir ve herhangi bir ağrı, acı söz konusu değildir. Sonrasında da görüntüler detaylı olarak analiz edilerek hastalara raporları hızlıca teslim edilmektedir.
Kardiyak MR Hangi Hastalara Uygulanmamalıdır?

 • Çekim, ciddi klostrofobisi yani kapalı alan korkusu olan ve cihaza girmeyi kabul etmeyen hastalara uygulanmamaktadır. Bunun yanında böbrek yetersizliği olan hastaların kan tahlillerinde üre, kreatinin değerleri belli bir düzeyin üstünde ise bu hastaların öncesinde hekimleri tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Genel MR kuralları kardiyak MR’da da geçerlidir. Eğer hastanın vücudunun herhangi bir yerinde metal protezi ya da MR ile uyumsuz bir pili varsa yapılması önerilmez. Eğer varsa kalp pillerinin ya da metal kapağın MR çekimlerine uyumlu olması gerekir. İşleme karar vermeden önce hastaya protez kapağı, pili ya da vücudunda başka herhangi bir bölgede metal protez olup olmadığı mutlaka sorulmalıdır. Ayrıca piercing gibi metallerin de çıkarılması gerekmektedir.
Kardiyak MR’da Hazırlık Süreci Var Mıdır?

 • Özel bir hazırlık süreci olmamakla birlikte sadece kardiyak MR işleminde göğse takılan ve kalp ritmini kaydeden elektrotlar nedeniyle hastanın varsa göğsündeki kılları gelmeden önce tıraş etmesi, incelemenin başarısı açısından önem taşımaktadır. Bunun yanında işlem öncesi ilaçlar kullanılırken alerjik bir durum olursa hastanın bulantı kusması ve aspire etme riskini minimuma indirmek için 4-5 saatlik açlık gerekmektedir. Ayrıca aksi söylenmedikçe kullanılan ilaçlar incelemenin yapılacağı güne kadar kullanılmaya devam edilebilir. Kalple ilgili daha önceden yapılmış tüm inceleme sonuçları ve raporları da işleme gelmeden önce getirmek hastanın daha bütüncül incelenmesi açısından fayda sağlayacaktır.
Kardiyak MR’dan Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İşlemden sonra dikkat edilmesi gereken herhangi bir durum yoktur. Hasta işlemin ardından hemen günlük hayata devam edilir.

KARDİYAK MR SIK SORULAN SORULAR


Kardiyak MR’ın Süresi Ne Kadar?

 • Yaklaşık 25-30 dakika sürmektedir
Kardiyak MR’ın Böbreklere Zararı Var Mı?

 • Eğer hastanın böbrek fonksiyonları bozuksa öncesinde hidrasyon (damardan serum verilmesi işlemi) yapılır ya da buna yönelik bazı önlemler alınır. Eğer çok ciddi bir böbrek sorunu varsa süreç nefrolojiyle birlikte yürütülmektedir. Böbrek sorunları olanların kardiyak MR öncesi mutlaka hekime bunu bildirmesi gerekir. Kardiyak MR öncesi rutin olarak kreatinin değerine zaten bakılır. Eğer hastanın yakın zamanda kreatinin değeri varsa yeniden istenmez. Ancak yakın zamanda yoksa yeniden kanda kreatinine bakılmaktadır.
Herhangi bir yan etkisi var mı?

 • Yukarıda da bahsedildiği gibi, işlem sırasında verilecek kontrast maddeye alerji ihtimali ve bazı böbrek hastalarında dikkat edilmezse ve önlem alınmazsa böbrek hastalığın ilerlemesi dışında, kardiyak MR’ın hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır.
Rutin Olarak Check-Up Programında Çektirilir Mi?

 • Eğer hastada herhangi bir endikasyon yoksa rutin olarak çektirmeye gerek yoktur. Ancak hastanın kalp yetersizliği, kapak hastalığı, doğumsal kalp hastalığı, aort genişlemesi gibi takip gerektiren bir hastalığı varsa, bu hastaların kardiyak MR ile takibi ve değerlendirilmesi önerilebilir. Özellikle aort genişlemesi olan ve bazı yıllık/2yılda bir yakın takip gereken hastalarda, takibin bilgisayarlı tomografi yerine kardiyak MR ile yapılması radyasyon maruziyetini ortadan kaldıracaktır.
Kardiyak Mr’da Kontrast Madde Veriliyor Mu?

Kardiyak MR’da kontrast madde verilmektedir. Kardiyak MR’da geç ya da erken gadolinyum tutulumu adı verilen durumlar vardır. Erken tutulumda kalbin içinde herhangi bir pıhtı ya da mikrovasküler obstrüksiyon adı verilen. sorun olup olmadığına bakılır. Geç gadolinyum fazında ise kalbin miyokard adı verilen kas dokusu içerisinde bir bağ dokusu değişikliği olup olmadığını görmek için kontrast verilmesi şarttır. Kontrast madde verilmezse kalp kasındaki bağ doku değişimi, ölü kalp hücrelerinin lokalizasyonunu ya da miktarının görülmesi mümkün olmamaktadır.

NÖROFONKSİYONEL MR

Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme Tekniği (Fmrı) Nedir?

 • fMRI fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme anlamına gelir. MR cihazında özel bir çekim yöntemi uygulanarak beyinin 3 boyutlu aktif bölgelerinin tespiti için kullanılır.
 • fMRI aktif beyin bölgelerini tespit ederken elektriksel sinyaller yerine kan akımının hızı ve kandaki oksijen yoğunluğu bilgileri kullanır.
Tüm Vücut Mr Nasıl Çekilir?

 • Vücudun manyetik bir alanla çevreleyen MR’ın içine yavaşça geçeceksiniz.
 • İnceleme yaklaşık 20 dakika sürecektir. İşlem sırasında sadece yatmanız yeterli olacaktır. Sağlık ekibimiz sürekli gözleyecektir.
 • İnceleme sırasında tıbbi ekibimizin verdiği komutlara uyarak tekrarlayan el hareketleri yapacaksınız
 • İşlem sırasında hiçbir ilaç yada radyasyon almayacaksınız.
Tüm Vücut Mr Yan Etkileri

 • Hiçbir yan etkisi yoktur.
 • Herhangi bir fiziksel aktivite için herhangi bir kısıtlama yoktur.
Faydaları

 • Beyin de kitle saptanan hastada, kitle ile motor korteksin ilişkisini ortaya koymak
 • Kitle yada şüpheli lezyonun beyin traktları ile ilişkisini ortaya koymak.

Hekimlerimiz ve Uzmanlık Alanları

Randevu Almak İçin Arayınız

Aşağıdaki numaradan bizleri arayabilir hemen randevu alabilirsiniz. Online Randevu almak için buraya tıklayınız.

0 +
Çalışan
0
Kullanım Alanı
7/ 0
Hizmet
0 +
Yatak Kapasitesi
× How can I help you?