Sigara Bırakma Ünitesi

Ünitemizde, hekim kontrolünde sigara bırakma arzusunda olan kişinin bağımlılık tipi (ruhsal/fiziksel ya da her ikisi) saptanır; Solunum fonksiyon testi , EKG, Akciğer Grafisi ve kan tetkikleri yapılmakta; genel muayene yapılarak sigaranın yapmış olabileceği zararlar araştırılır ve kişiye uygun tedavi başlanır.

Sigara Bırakılabilir Mi?

Sigara vazgeçilebilir bir alışkanlıktır. Sigaraya karşı alınan önlemler ve eğitim programları sonucu, Amerika’da 36 milyon, Fransa’da 8 milyon ve İsviçre’de 1 milyon kişinin sigarayı bıraktığı bilinmektedir.. Sigara içenlerin %20’sinin nikotin bağımlısı haline geldiği, çoğunun sigarayı bırakmayı denediği, ancak %15’ten az bir kısmının başarılı olduğu bildirilmiştir. Sigarayı bırakmak için herhangi bir yardım almayanlarda bırakma oranı %10’un altında kalırken, sigarayı bırakmayla ilgili yardım alanlarda hem sigarayı bırakma süreci daha sağlıklı yaşanmakta, hem de sigarayı bırakma oranı artmaktadır.

Sadece hekimin sigara içme davranışını sorgulayıp önerilerde bulunması sonucu sigarayı bırakma oranı üç ayda %3’e çıkmakta, hemşirenin de bilgi ve öneriyi pekiştirmesiyle bu oran %7.2 olmaktadır.

Her yıl sigara içenlerin %70’i bırakmayı düşünmekte, 1/3’ü de bırakmayı denemektedir. Fakat kendi başına deneyenlerin %98’i sonraki bir yıl içinde yeniden sigaraya başlamaktadır. Sigara içimi/bağımlılığı Dünya Sağlık Örgütü tanımıyla bir hastalık olan sigara bağımlılığının tedavisi hekimin görevleri arasındadır. Sağlık kuruluşlarına başvuran olguların hangi nedenle gelmiş olursa olsunlar sigara içme durumları kesinlikle sorgulanmalıdır.

Nikotin Bağımlılığı Nedir?

Bağımlılık kişinin madde alımı üzerindeki kontrolünü kaybetmesini ifade eder. Dünya sağlık Örgütü (DSÖ) madde bağımlılığını “kullanılan bir psikoaktif maddeye kişinin daha önceden değer verdiği diğer uğraşlardan ve nesnelerden belirgin olarak daha yüksek bir öncelik tanıma davranışı” olarak tanımlar. Diğer bir deyişle madde kullanımı bireye ve topluma zarar verici düzeyde bir davranış haline gelir. Sigara içme veya dumanının solunması zamanla kişide psişik ve fiziksel bağımlılık oluşturur. Tütünde esas bağımlılık yapan madde nikotindir. Sigara, daha çok alışkanlık yapıcı daha az zevk verici bir bağımlılık türü olarak kabul edilmektedir.

Sigara Bağımlılığının Nedenleri Nedir?

Tütünle ilgili bozukluklar, maddenin kendisinin bağımlılık yapıcı doğasından kaynaklanır. Kullanıcıların çoğu, birkaç saat sigara içmediklerinde, yoğun istek yaşadıklarını bildirmektedir.

Araştırmalar, alkol ve diğer madde kullanım bozuklukları olan kişilerin, sigara kullanma olasılığının daha yüksek olduğunu ve sigarayı bırakma oranının bu tür bozuklukları olmayanlara göre, daha düşük olduğunu göstermiştir. Ayrıca, sigara içen ebeveynlerin çocuklarının, sigara kullanmayan ebeveynlerin çocuklarına kıyasla, tütün kullanma olasılığı daha yüksektir.

Tütün kullanım bozukluğu olan birçok birey, yoksunluk semptomlarını hafifletmek veya önlemek için tütün ürünlerini kullanmaya devam etmektedir.

Hekimlerimiz ve Uzmanlık Alanları

Randevu Almak İçin Arayınız

Aşağıdaki numaradan bizleri arayabilir hemen randevu alabilirsiniz. Online Randevu almak için buraya tıklayınız.

0 +
Çalışan
0
Kullanım Alanı
7/ 0
Hizmet
0 +
Yatak Kapasitesi
× How can I help you?