Radyoloji

Tamamen dijital teknoloji ile çalışan sistemlerden elde edilen dijital görüntüler, yine dijital ortamda arşivlenmektedir. Konvansiyonel yöntemlerde elde edilen görüntülere göre daha detaylı, inceleme süresi daha kısa, tanıda daha yeterli görüntüler elde edilebilmektedir ve bu görüntüler özel iş istasyonlarında deneyimli uzman doktorlar tarafından incelenmektedirler. Günümüzde Radyoloji bölümünde olabilecek tüm olanaklar yani:

 • Dijital röntgen,
 • Dijital skopi,
 • 4D ultrason,
 • Dijital mammografi,
 • Ultrasonografi + Doppler Ultrasonografi,
 • Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografi (16 kesit),
 • Magnetik Rezonans Görüntüleme (1.5 tesla),
 • Girişimsel Radyoloji,
 • PACS (Görüntü arşivleme ve iletişim sistemi), hastanemiz Radyoloji bölümünde mevcuttur.

Dijital Radyolojik İncelemeler

Tüm direkt grafiler, dijital olarak elde edilmekte olup her türlü rutin direkt grafiler ve özel direkt incelemeler yapılmaktadır. Ayrıca hastanedeki yatan hastalarımıza gerekli görülen durumlarda portable radyografi hizmeti verilmektedir.

Cihazlarımız:

 • Ce Mr Rezonans (1.5 Tesla)
 • Ge Bt Multislice (16 Kesit )
 • Ge Röntgen Dijital 2 Adet
 • Dijital Ge Mamografi
 • Lunar Kemik Danstometri.

Dijital Skopi İncelemeleri

Floroskopi altında ürolojik radyolojik tetkikler, HSG, ayrıca skopik kontrol altında yapılan ERCP gibi ileri incelemeler yapılabilmektedir.

Dijital Mammografi İncelemeleri

Meme görüntülemesinde yeni bir teknoloji olan Dijital Mamografi  artık meme hastalıklarının teşhisinde ve meme kanseri taramasında temel tanı yöntemi olmuştur. Klasik mamografiden farklı olarak, elektronik algılayıcılar kullanarak dijital ortamda görüntüler elde edilir. Daha sonra bu görüntüler yüksek çözünürlüklü özel monitörlerde incelenir. Büyütme, ölçüm ve kullanılan X-ışının dozuna bağlı olmadan kontrast ayarı gibi postprocessing işlemleri yapılabilir.

Dijital Mammografinin üstünlükleri:

 • İnceleme süresi kısadır. Çekimden sonraki 1 dakika içinde görüntüler ekrandan izlenebilir. Görüntülerin yeterliliği konusunda bilgi sahibi olunur.
 • Radyasyon dozu klasik mamografiden daha düşüktür.
 • Kontrast çözünürlüğü normal mamografiye göre daha yüksektir. Mikrokalsifikasyon ve küçük lezyonlar daha kolay ayırt edilebilir. Lezyonlar 3 boyutlu olarak değerlendirilebilir. Bu, özellikle yoğun ve fibrokistik meme dokusunun değerlendirilmesini kolaylaştırmaktadır. Meme kanseri ve saptanan lezyonlar daha ayrıntılı bir taramadan geçirilmektedir.
 • Mamografi kılavuzluğunda stereotaktik biyopsi ve işaretleme işlemleri yapılmaktadır. Vakum biyopsi genellikle ultrasonda görülmeyen ve tanı için daha fazla dokunun istendiği mikrokalsifikasyon varlığında kullanılmaktadır. Daha kısa sürede daha fazla doku alınabilmekte, bu sayede doğru tanı şansı büyük oranda artmaktadır. Oluşabilecek kanama vakumla çekildiği için komplikasyon oranı çok düşüktür.
 • Yine operasyon öncesi lezyon tel ile işaretlenerek tüm lezyonun çıkarılması sağlanmaktadır.

Görüntüler dijital ortamda arşivlenmekte ve dijital olarak aktarılabilmektedir.

Ultrasonografi,4D Ultrason ve Doppler Ultrasonografi İncelemeleri

Gelişmiş ultrasonografi cihazlarının sahip olduğu yüksek çözünürlük, görüntü kalitesinin mükemmeliyeti tanısal kolaylık sağlamaktadır. Yenilenen ultrasonografi cihazlarımızla, özel olarak hazırlanmış odalarda hizmet vermekteyiz. Bölümümüzde tüm ultrasonografi incelemeler ve ultrasonografi eşliğinde girişimsel yöntemler uygulanmaktadır.

Cihazlarımız:

 • 3 adet Ge marka Ultrasonografi ve Doppler Ultrasonografi cihazı.

Bilgisayarlı Tomografi İncelemeleri

Mevcut BT sistemimizde çok kısa sürede, çok ince kesitlerle geniş vücut alanları çok daha yüksek çözünürlükte incelenebilmekte ve böylece tüm toraks ve batın tetkikleri tek nefes tutma süresinde tamamlanabilmektedir.

Tüm akciğer, 5-6 saniye gibi kısa bir sürede, 0.6 mm’lik ince kesitlerle taranabilmektedir. Böylece akciğer hastalıklarının ve akciğer kanserinin erken tanısı mümkün olmaktadır. Özel geliştirilmiş Bilgisayar Tomografi tetkiklerini kullanarak akciğerlerle ilgili nodüller kolaylıkla tespit edilebilmekte, akciğerlerle ilgili muhtemel akciğer kanseri olabilecek nodüllerin görüntülenmesi ve değerlendirilmesi sağlanarak bu amaçla çok düşük dozda ışın kullanılarak kanser tarama programları sağlıklı bireylerde uygulanabilmektedir.

Özet olarak,

 • Daha hızlı çekimler, daha yüksek çözünürlük ve 3 boyutlu görüntüleme,
 • Yüksek kalitede BT anjiografi (Serebral, karotis, aortografi, periferik anjio),
 • Kalsiyum skorlama,
 • Volumetri,
 • Geniş vücut alanlarının kısa sürede taranabilmesi,
 • Acil servise göğüs ağrısı nedeni ile müracaat eden hastalarında etyolojinin aranması (Aort diseksiyonu, pulmoner emboli v.s. erken tanısı),

Cihazımız: Revolution (16 kesit) Multislice

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

MRG sistemimiz en son teknolojik gelişmeleri içeren 1.5 Tesla Signa Explorer Ge MRG cihazı ile yenilenmiştir. Her bölge için yeterli ve özel coil’ler ve programlarla donanmış bu cihazla:

 • Beyin, göz, iç kulak ve kulak yapıları, hipofiz, çene eklemi, beyin atardamar ve toplardamar sistemleri gibi kafa bölgesine yönelik incelemeler,
 • Boyun yapısı, gırtlak, yutak, tükürük bezleri, dil ve çevre yapıları,
 • Akciğerler, kalp ve kalple ilişkili büyük damarlar,
 • Karın içi organlar, alt karın bölgesi,
 • Boyun, sırt ve bel bölgesi omurga patolojileri,
 • Omuz, kol, dirsek, el bileği, el, kalça, uyluk, diz, bacak, ayak bileği ve ayak gibi uzuvların ve eklemlerin değerlendirilmesi gibi standart incelemelerin yanısıra:
 • Tüm vücut anjiografi
 • MR spektroskopi,
 • Kranial ve abdominal diffüzyon görüntüleme,
 • Perfüzyon MRG,
 • MRCP, MR pyelografi ve MR myelografi.
 • BOS akım çalışması,
 • Kinematik incelemeler,
 • Tüm vücut metastaz tarama
 • Dinamik doku (karaciğer, meme, tümör ) MRG incelemeleri,
 • Bölgesel MR anjiografik incelemeleri.

Cihazımız: Signa Explorer Ge

Tıbbi Birimlerimiz

Hekimlerimiz ve Uzmanlık Alanları

Randevu Almak İçin Arayınız

Aşağıdaki numaradan bizleri arayabilir hemen randevu alabilirsiniz. Online Randevu almak için buraya tıklayınız.

0 +
Çalışan
0
Kullanım Alanı
7/ 0
Hizmet
0 +
Yatak Kapasitesi
× How can I help you?