Meme Cerrahisi Kliniği

Meme Cerrahisi Kliniğimizde;

  • Memede tespit edilen kitlelerin biyopsisi
    Kitlelerin çıkarılması
  • Çıkarılan tümörlerin oluşturduğu boşluğun doldurulması
  • Kanserli hastalarda bölgesel lenf bezlerinin kontrol edilmesi ve
  • Kanserli lenf bezlerinin çıkarılması işlemleri yapılmaktadır.

Meme Cerrahisi Kliniğimizde Yapılan İşlemler

Mammografi:

Hastanın yaşı, gebelik durumu gibi durumlara bağlı olarak istenecek öncelikli tetkiktir. Memenin içinin X-ışını ile görüntülenmesidir. Henüz ele gelmeyecek kadar küçük kitleleri gösterebilir. Yine memedeki mikrokalsifikasyon olarak adlandırılan ve bazen erken kanser belirtisi olabilen oluşumlar mammografide gösterilir. Bu yüzden 40 yaşına gelmiş tüm kadınların 1-2 yılda bir, daha genç ancak meme kanseri için risk taşıyan kadınların ise doktorları ile belirleyecekleri bir programa göre, henüz şikayetleri yok iken tarama amaçlı mammografi çektirmeleri önerilir. Verilecek radyasyon dozu meme kanseri riskini artırmaz.

Ultrasonografi:

Muayene ve mammografik incelemeye tamamlayıcı olarak yapılır özellikle genç yaş gurubunda sıklıkla başvurulan bir tetkiktir. Kitlenin karakteristiklerini ve koltukaltı lenf bezesi değerlendirmesinde yararlanılır.

Magnetik Rezonans Görüntüleme:

Bugünün verileriyle rutin kullanımı olmayan özel durumlarda başvurulan memenin detaylı anatomisini ve normal-anormal doku ayrımını yüksek doğruluk oranı ile saptayabilen bir görüntüleme yöntemidir.

Biyopsi:

Çeşitli yöntemlerle tümörden örnek alınmasıdır.

İnce iğne aspirasyon biyopsisi:

Zaman zaman başvulan pratik bir yöntemdir. Bazı merkezler bu yöntemle konulan kanser tanısını yeterli bulmayıp başka yöntemlerle tanıyı doğrulamayı önerir.

Kalın iğne biyopsisi (Tru-cut biyopsi,core biyopsi):

Daha çok miktarda doku alındığı için detaylı incelemeye olanak verir. Tanısal değeri ameliyatla alınan biyopsiye eşdeğerdedir ancak özellikle küçük kitleler ve göğüs duvarına yakın olan bölgelerde belirli bir deneyim gerektirir.

İnsizyonel biyopsi:

Cerrahi yöntemle tümörden bir parça çıkarılmasıdır. Nadiren başvurulan bir yöntemdir.

Eksizyonel biyopsi:

Cerrahi yöntemle tümörün çıkartılmasıdır.Pek kullanılmaz. Doğru gerekçe ile yapılmazsa daha sonra yapılacak kanser ameliyatını olumsuz etkileyebilir. Kalın iğne biyopsisi birçok hasta için daha uygun bir yöntemdir.

Patolojik inceleme:

Hangi yöntemle olursa olsun alınan parçaların çeşitli metodlarla boyanarak mikroskopik olarak incelenmesidir. Kesin tanı bu incelemeyle konulur.

0 +
Çalışan
0
Kullanım Alanı
7/ 0
Hizmet
0 +
Yatak Kapasitesi
× How can I help you?